Zwracamy się z prośbą aby w tytule przelewów składek członkowskich OBOWIĄZKOWO wpisywać:

"Składka członkowska za miesiąc... Imię i Nazwisko dziecka, grupa..."

składkę należy wpłacić na nr konta

05 1050 1403 1000 0090 3030 9224 (ING BANK ŚLĄSKI)

Składki członkowskie prosimy wpłacać 10 dnia każdego miesiąca.


Informacje dotyczące wysokości składek:

Zarząd ustalił następujące wysokości składek członkowskich w sezonie 2021/2022 obowiązujących od października 2021:

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY Z1 – 110 zł.

(słownie złotych: sto dziesięć złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUP DELFINKI, ORKI, REKINY  – 110 zł.

(słownie złotych: sto dziesięć złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY Z – 90 zł.

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

Za drugiego uczestnika z rodziny obowiązuje zniżka 30 zł.

Zniżki od składki podstawowej, od trzeciego uczestnika 50% i od czwartego 100%.

Nie dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie spowoduje, po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu, zawieszenie zawodnika w treningach, natomiast po upływie 3 miesięcy wykreślenie z Klubu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt ze mną pod nr tel. kom.: 606 422 652

W składce jest również ujęte ubezpieczenie.

Z poważaniem,

 

Zarząd